Kopš 2017. gada novembra ir nodibināta apkaimes iedzīvotāju biedrība “Brasa”, kurā aicinām iestāties jebkuru Brasas iedzīvotāju vai juridisku personu, kas darbojas mūsu apkaimē, tai skaitā arī māju biedrības.

Biedrības mērķis ir veicināt Brasas apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē. Biedrība pārstāv apkaimes iedzīvotāju intereses.

Kā primāros mūsu uzdevumus esam nosprauduši:

 • Saglabāt un attīstīt Brasas kultūrvēsturisko un vides vērtību.
 • Identificēt un risināt aktuālas apkaimes problēmas, apzinot iedzīvotāju viedokļus.
 • Vairot apkaimes iedzīvotāju valstisko un lokālpatriotismu.
 • Organizēt pasākumus – apkaimes un kaimiņu svētkus, gadskārtu svinēšanu, sporta, kultūras un izglītojošas aktivitātes, t.sk. pieredzes apmaiņu, darbnīcas un seminārus.
 • Realizēt un atbalstīt vides uzlabošanas iniciatīvas – talkas, vides objektu uzstādīšanu u.c.

2020. gadā veicam šādas aktivitātes:

 • Grupu aktivitātes bija apgrūtinātas, sakarā ar Covid-19 izraisītajiem ierobežojumiem. Tomēr daudz kas tika paveikts.
 • Sekojām multifunkcionāla sporta laukuma ierīkošanas procesam (šo projektu apstiprināja 2019.gada apkaimju līdzdalīgās budžetēšanas konkursā). Laukumu plānots pabeigt 2021.gada pavasarī.
 • Kopām 2018.gadā uzstādītās puķu kastes Ierēdņu ielas liepu alejā.
 • Komunicējām ar pašvaldības iestādēm, lai uzlabotu apkaimes vidi – risinātu drošības jautājumus, uzstādot video novērošanas kameras, u.c.
 • Rīkojām Hospitāļu ielas kaimiņu svētkus.
 • Organizējām iedzīvotāju tikšanos ar vairākām partijām pirms Rīgas domes vēlēšanām. Skaidrojām potenciālajiem deputātiem mūsu apkaimes problēmas.
 • Tikāmies ar Olafu Pulku un Satiksmes departamenta pārstāvjiem, lai parādītu, kur Brasā ir jāuzlabo satiksmes infrastruktūra.

Sīkāk ar biedrības uzdevumiem un darba kārtību var iepazīties izlasot statūtus.

Biedra nauda gadā ir 12 EUR privātpersonām un 24 EUR juridiskām personām.

Biedrības valde:

 • Māra Melbārde
 • Inese Auziņa
 • Ansis Prikulis

Saziņai:

Facebook: facebook.com/brasabiedriba

E-pasts: biedriba.brasa@gmail.com

Tālrunis: +371 22000139 (Māra)

Ja vēlies pievienoties biedru lokam, lūdzu, aizpildi anketu un uzraksti mums e-pastu.

Rekvizīti:

Biedrība Brasa

Reģ. nr. 40008270385

Konts:  LV37HABA0551044368121 (Swedbank)

Adrese: Miera iela 94-7, Rīga, LV-1013