Kopš 2017. gada novembra ir nodibināta apkaimes iedzīvotāju biedrība “Brasa”, kurā aicinām iestāties jebkuru Brasas iedzīvotāju vai juridisku personu, kas darbojas mūsu apkaimē, tai skaitā arī māju biedrības.

Biedrības mērķis ir veicināt Brasas apkaimes attīstību kā aktīvu, saliedētu kaimiņu kopienu drošā, sakārtotā un pievilcīgā vidē. Biedrība pārstāv apkaimes iedzīvotāju intereses.

Kā primāros mūsu uzdevumus esam nosprauduši:

 • Saglabāt un attīstīt Brasas kultūrvēsturisko un vides vērtību.
 • Identificēt un risināt aktuālas apkaimes problēmas, apzinot iedzīvotāju viedokļus.
 • Vairot apkaimes iedzīvotāju valstisko un lokālpatriotismu.
 • Organizēt pasākumus – apkaimes un kaimiņu svētkus, gadskārtu svinēšanu, sporta, kultūras un izglītojošas aktivitātes, t.sk. pieredzes apmaiņu, darbnīcas un seminārus.
 • Realizēt un atbalstīt vides uzlabošanas iniciatīvas – talkas, vides objektu uzstādīšanu u.c.

2018. gada ziemā/pavasarī veicam šādas aktivitātes:

 • Priekšlikumu iesniegšana RD Attīstības departamentam sakarā ar Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030. gadam redakcijas publisko apspriešanu, kā arī sakarā ar Rīgas Vēsturiskā centra teritorijas plānojuma izstrādi (publiskā apspriešana būs 2019. gadā).
 • Komunikācija ar pašvaldības iestādēm, lai uzlabotu apkaimes vidi – izbūvētu rotaļu laukumu, samazinātu kravas auto tranzītu, risinātu drošības jautājumus, u.c.
 • Brasas namīpašnieku un apsaimniekotāju apzināšana, lai veicinātu savstarpēju komunikāciju kaimiņmāju starpā, rastu iespēju centralizēti informēt par svarīgiem apkaimes procesiem (piem. satiksmes slēgšanu svētku un pasākumu laikā) un apzinātu apkaimes infrastruktūras vajadzības.

Sīkāk ar biedrības uzdevumiem un darba kārtību var iepazīties izlasot statūtus.

Biedra nauda gadā ir 12 EUR privātpersonām un 24 EUR juridiskām personām.

Biedrības valde:

 • Māra Melbārde
 • Inese Auziņa
 • Ansis Prikulis

Saziņai:

E-pasts: biedriba.brasa@gmail.com

Tālrunis: +371 22000139 (Māra)

Ja vēlies pievienoties biedru lokam, aizpildi, lūdzu, anketu.

Rekvizīti:

Biedrība Brasa

Reģ. nr. 40008270385

Konts:  LV37HABA0551044368121 (Swedbank)

Adrese: Miera iela 94-7, Rīga, LV-1013